Znojmo

 

Disciplinární prohřešky budou řešeny přes člena disciplinární komise čfbu.