Znojmo

Pravidla pro sezónu 2023/2024

ZAFL LIGA se hraje podle pravidel ČFBU.

Zde jsou odchylky od běžných pravidel:

Tresty:

červená karta – trest ve hře 5 min plus do konce zápasu + stop na minimálně na příští zápas (dle rozhodnutí disciplinární komise).

Pokuty za jednotlivé karty:

ČK – 300 Kč Jakmile má tým za sezónu 5 ČK, končí v lize. Jakmile hráč obdrží ČK, odchází do šaten a nesmí se již vrátit na hrací plochu a nesmí být přítomen ani jako divák. Za toto je zodpovědný kapitán týmu, jehož hráč dostal ČK. Rozhodčí může udělit kartu i hráči na střídačce nebo hráči z týmu, který zrovna nehraje, pokud to uzná za vhodné.

Soupisky:

Soupiska obsahuje max. 20 hráčů, v lize je každý hráč ze zdravotního hlediska odpovědný sám za sebe!! Na soupisce musí být uvedeno celé jméno i příjmení hráče, dále pak rok narození a číslo dresu, se kterým bude tento hráč po celou sezónu nastupovat. Na soupisky se během sezóny mohou připisovat další hráči pouze tehdy, pokud vedení ligy otevře přestupové okno. Počet hráčů na soupisce ale nesmí přesáhnout 20. Pokud za tým nastoupí hráč, který není uveden na soupisce mužstva pro celou sezónu, tým dostane pokutu 500 Kč a kontumují se mu všechny výsledky, ve kterých zatajil hráče, výsledkem 0:5 ve prospěch soupeře. Kontumace zápasů je vždy 0:5.

Dresy:

Všichni hráči týmu musí mít dresy, nebo trika stejné barvy (popřípadě rozlišováky) s dobře viditelným číslem . Každý hráč ligy má pro sezónu své číslo, se kterým nastupuje po celou dobu trvání sezóny. V případě stejné barvy dresů u dvou týmů rozhodne los o tom, kdo bude hrát v rozlišovacích dresech. ( Pozn. Vedení ZAFL nedisponuje rozlišovacími dresy. Proto všem týmům doporučujeme, aby s sebou na turnaj nosily dvě trika – týmový dres a pak třeba rozlišováky, přes které bude číslo dresu pod ním viditelné). Hráč během sezóny může změnit číslo dresu jen tehdy, pokud to nejdříve projedná s vedením ligy a to vyřkne souhlasné stanovisko.

Povinnosti týmu pořádajícího kolo Na každé kolo ligy je určen tým, který se řídí PŘEDPISEM ZAFL LIGY PRO SEZÓNU 2016/2017. Vybavení haly MANTINELY A BRANKY NEJSOU MAJETKEM ZAFL. POKUD JAKÝKOLI HRÁČ ROZBIJE, POPŘ. JINÝM ZPŮSOBEM ZNEHODNOTÍ TOTO VYBAVENÍ, JE NUCEN TOTO NECHAT NA VLASTNÍ NÁKLADY SPRAVIT, POKUD TAK NEUČINÍ PO DOHODĚ S VEDENÍM LIGY, BUDE VYLOUČEN Z LIGY A JEHO TÝM DOSTANE POKUTU 3000 KČ. POKUD TÝM ODMÍTNE TUTO POKUTU UHRADIT, JE AUTOMATICKY VYLOUČEN Z LIGY PRO ZBYTEK SEZÓNY I PRO SEZÓNY DALŠÍ!!!! 

 

Kontumace:

Vedoucí se dohodli (jednomyslně), že za každý kontumovaný zápas (i když bude nahlášen předem) bude pokuta 1000Kč a navíc ještě odečet -3body z konečné tabulky, abychom se vyhnuli kontumacím. 

 

Hrací dny:

Sobota a neděle

 

Novinka:

Po konci základní části budou kapitáni hlasovat o nejužitečnějšího hráče ligy, tento hráč pak získá nějako ocenění (zařídí liga).